Projektowanie i realizacja gotowych projektów ogrodów przydomowych oraz terenów zieleni publicznej

Projektowanie i realizacja gotowych projektów ogrodów przydomowych oraz terenów zieleni publicznej

Projektowanie przestrzeni ogrodu to proces wieloetapowy i skomplikowany, na który składa się kilka zasadniczych faz. Są to:

  • przeprowadzenie rozmowy wstępnej z Klientem i ustalenie jego oczekiwań co do wyglądu ogrodu oraz preferowanej roślinności,
  • przeanalizowanie ogólnych uwarunkowań konkretnego terenu oraz jego inwentaryzacja,
  • dokładania analiza priorytetów i głównych założeń, jakie mają zostać uwzględnione w projekcie ogrodu,
  • przygotowanie projektu uwzględniającego wszystkie dotychczasowe ustalenia,
  • zaprezentowanie Klientowi stworzonego projektu i jego dokładne omówienie,
  • naniesienie ewentualnych uwag i poprawek Klienta,
  • zrealizowanie zaakceptowanego projektu.

Przy tworzeniu konkretnego projektu ogrodu, zawsze mamy na uwadze zarówno oczekiwania i budżet jakim dysponuje Klient, jednocześnie doradzając które rozwiązania będą optymalne w przypadku uwarunkowań danej przestrzeni. W efekcie tak prowadzonej współpracy, stworzony projekt jest zgodny zarówno z obowiązującymi trendami, jak i specyficznymi uwarunkowaniami danego terenu oraz wizją i możliwościami Klienta.